Business

BERIG DIN VIRKSOMHED
MED KUNST

Brug kunst til at fortælle hvem du er

Kunst skaber atmosfære, og kunst medvirker til at fortælle, hvem du er. God kunst vækker følelser, skaber stemning og er inspirerende. Uanset om det er til store eller små virksomheder, hoteller eller restauranter, kontorer eller agenturer, understøtter Nordi dem, der ønsker at give deres lokaler mere karakter og bruge kunsten til at fortælle historier.

 

I Nordi er der plads til, at den enkelte kunstners personlighed og holdning skinner igennem. Vi repræsenterer alt fra pressefotografer, fashion og landskabsfotografer til grafiske kunstnere.

Vi sætter kunden i fokus, og indleder altid et nyt samarbejde med en forventningsafstemning, så det kunstneriske udtrykgår hånd i hånd med virksomhedens visuelle identitet.

 

Vi giver vores kunder en unik mulighed for at købe kunst og samtidig støtte et velgørende formål. Denne proces ønsker vi at gøre synlig, når der købes værker gennem Nordi. Alle værkerne mærkes derfor med et kvalitetsstempel med en QR-kode (som vist under koncept). Koden linker til kunstværket på vores site, hvor man kan læse mere om kunstneren, historien bag værket og se en uddybende beskrivelse af, hvilket projekt købet af kunstværket støtter.


Services

Hvad kan vi tilbyde

Nordi tilbyder rådgivning og kunstnerisk vejledning fra en kurator – og service, der omfatter koncept og udvælgelse, indramning og levering.

 

Få produceret din kunst til virksomheds unikke brand.

Hos Nordi tilbyder vi endvidere, at du kan få Nordens bedste fotografer ud og fotografere det, du ønsker. Det kan f.eks være virksomhedens produktion eller fotografier, der er direkte målrettet virksomhedens mission og værdier.

Sæt ord på virksomhedens værdisæt og formuler, hvilketbillede, som du gerne vil skabe af virksomheden både internt og eksternt. Det er det, kunsten skal signalere.

 

Målret værkernes donationer til virksomhedens CSR politik.

Ved køb af et større antal værker kan virksomheden medvirke i beslutningen om, hvad donationerne skal gå til. Dermed kan værkernes donationer målrettes virksomhedens egen strategiske CSR politik.

STYRK JERES BRAND MED MODERNE KUNST DER GØR EN FORSKEL


Kunst med skattefordele

Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i en virksomheds lokaler kan trækkes fra i skat. Hvis købesummen er på 13.200 kr. (2017) eller mindre pr. værk, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, hvor kunstværket bliver købt. Hvis beløbet overstiger 13.200 kr. (2017) kan beløbet afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 % om året, altså efter samme regler som inventar. Der kan foretages fuld afskrivning i anskaffelsessåret, også selvom købet sker i slutningen af regnskabsåret.

De fordelagtige skatteregler gælder for originale billedkunstneriske værker og omfatter også grafik og fotografisk kunst. Når det gælder grafiske og fotografiske værker, er det et særskilt krav, at de er nummererede og signeret af kunstneren og at de er fremstillet i et begrænset oplag. Reproduktioner er således ikke omfattet af reglerne. Derfor er værker købt gennem Nordi omfattet af de gunstige skatteregler.


VELGØRENHED NORDI STØTTER

Vi tror på en bedre verden

Nordi arbejder helhjertet for at gøre en forskel. Vi har nøje udvalgt flere velgørenhedsorganisationer, som Nordi samarbejder med. Velgørende projekter der ligger os på sinde, og hvis værdier og handlemåde er i overensstemmelse med vores.

Vi samarbejder med følgende velgørenhedsorganisationer:

DINNødhjælps børnehjem er et hjem for hekseanklagede børn. Alle børnene går i skole for uddannelse skaber udvikling, og for børnene er skolegangen også med til at bearbejde en fortid med svigt, vold og trusler. Udover at gå i skole, arbejder DINNødhjælp også med børnene hver dag igennem sang, dans, leg og det at være kreativ.
DINNødhjælp er en velgørende organisation stiftet i 2012 og er baseret på frivillige, så der er ingen administration, som skal lønnes. Derfor går alle indsamlinger og donationer 100% til projekterne.
DINNødhjælp arbejder med hjertet, og deres væsentligste formål er at støtte verdens fattigste og hekseanklagede børn til et mere værdigt liv.

Gennem uddannelse og støtte til civilsamfundet i Afrika og Latinamerika bekæmper Oxfam IBIS og vores samarbejdspartnere global ulighed og fattigdom.

I det centrale afrika er der stor mangel på uddannelsestilbud – især for tidligere flygtninge og gadebørn. Oxfam IBIS arbejder derfor særligt med at oprette skoler, træne lærere og støtte opbygningen af et skolevæsen i det nye land. Milioner af mennesker lever som flygtninge i deres eget land. Skolegang giver traumatiserede børn et fast holdepunkt i livet og mulighed for at ruste sig til en bedre fremtid på trods af usikkerheden.

SeaLegacy arbejder for skabe fredede og beskyttede områder i verdens have. Gennem billeder, dokumentation og samarbejde med lokale NGO’er og videnskabsfolk støtter SeaLegacy arbejdet med at identificere de områder, hvor hjælp kan gøre den største forskel. Klimaforandringer, overfiskeri, olieeftersøgning og andre former for udnyttelse af ressourcerne i havet er overalt en trussel mod biodiversiteten i havet. SeaLegacy arbejder primært med visuel kommunikation og støtter på denne måde lokale kræfter, der arbejder for beskyttelsen af vore have. SeaLegacys mål er at sikre genopretning af den økologiske integritet af havet ved at beskytte 20 procent af verdenshavene i 2020.
http://www.sealegacy.org/video

Hvert år får 200 danske børn kræft. Kræft er den hyppigste, medicinske dødsårsag for børn over et år. I dag overlever fire ud af fem danske børn en kræftdiagnose, men halvdelen af børnekræftoverleverne har varige skader efter kræftsygdommen og den intensive behandling. Børnecancerfonden er den organisation, der finansierer mest dansk forskning i børnekræft, og det gør vi for at forbedre behandlingen og plejen af børn med kræft og dermed overlevelsen. Og vores indsats virker: Siden Børnecancerfonden blev oprettet i 1995, er den samlede overlevelse for børn med kræft øget med knap 20 pct.

Børnecancerfonden er en privat, selvstændig fond. Vi finansierer børnekræftforskning og arbejder samtidig for at forbedre forholdene og støtten til børn med kræft og deres familier gennem hele behandlingsforløbet.

Free Minor Africa (FMA) er en non-profit organisation, hvis formål er at genindsætte mindreårige tilbage til samfundet, der har haft problemer med loven i Sierra Leone. FMA har base i Barcelona, Spanien og i Freetown, Sierra Leone.

FMA hjælper primært unge, der er blevet fængslet i Pademba fængslet. Størstedelen kommer fra ødelagte familier, der har forladt deres hjem eller er forældreløse. Disse mindreårige skal genindsættes i samfundet; Nogle drømmer om at studere, andre ønsker at finde arbejde, selvom deres muligheder er få i en af verdens fattigste nationer.

Læger uden Grænser er en af verdens største akutte medicinske nødhjælpsorganisationer. De behandler mennesker i katastrofer og konflikter, som er dybt afhængige af lægehjælp. Hjælper dem, som har størst behov uagtet race, køn, religion og politisk overbevisning, og arbejder på begge sider af konflikter. Samtidig fortæller vi om de brud på menneskerettighederne og på de humanitære love, som nødhjælpsholdene ofte er vidner til under arbejdet i felten.

Hvert år sender Læger uden Grænser over 6.000 medarbejdere ud for at hjælpe verdens nødlidende. Fra Danmark sender vi omkring 70 læger, sygeplejersker og andet relevant fagpersonale ud hvert år.

Sex & Samfund har arbejdet i Kenya siden 2011, med fokus på familieplanlægning, bæredygtighed og LGBT-rettigheder og –sundhed. På trods af økonomisk vækst og gode handelsmuligheder lider landet under stor fattigdom, ulighed, klimaforandringer og et problematisk forhold til LGBT-rettigheder.

Befolkningspres kombineret med miljømæssige udfordringer grundet klimaforandringer gør det svært at skabe bæredygtig udvikling i Kenya. I et projekt ved Victoriasøen arbejder Sex & Samfund sammen med lokale partnere for en integreret indsats, som både indbefatter familieplanlægning og bæredygtige landbrugsmetoder.

Play31 arbejder i Sierra Leone, et af verdens fattigste lande, som blev hærget af en brutal borgerkrig og siden for nylig er gået igennem en altødelæggende ebolaepidemi. Ligesom borgerkrigen, har ebolaen splittet landsbysamfund og nedbrudt den tillid, der er nødvendig for at få ethvert lokalsamfund til at fungere og trives. Den manglende tillid er blandt andet også et resultat af dårlig regeringsførelse og korruption. Især kvinder og børn lider under mangel på opfyldelse af basale rettigheder såsom beskyttelse fra vold og adgang til sundhedsfaciliteter og uddannelse. Bruger fodbold til at forene og udvikle samfund, splittet af krig, konflikt og katastrofer.

Anima er en dansk dyreværnsforening, som blev stiftet i 2000. Vi arbejder for, at dyr skal respekteres, ikke mishandles. Dette gælder uanset om det handler om kæledyr, landbrugsdyr, pelsdyr, forsøgsdyr eller dyr i underholdning.

Anima sætter ind, hvor der er et behov og vi arbejder målrettet for at opnå konkrete resultater for dyrene. Vi har fokus på at påvirke både politikere, virksomheder og forbrugere. Animas fornemmeste opgave er at være en stemme for dyrene, da de ikke kan tale for sig selv. Anima arbejder for en verden uden dyremishandling.

Dansk Flygtningehjælp (Dfh) arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Dfh forstår varige løsninger som ethvert tiltag, der kan være med til at skabe en permanent og tålelig løsning, så de mennesker, de arbejder med, kan komme til at leve et normalt liv. Som dansk organisation arbejder de for, at det danske samfund fortsat skal påtage sig et ansvar for verdens flygtninge – både i verdens brændpunkter og herhjemme. Ingen flygtning skal savne hjælp til at finde beskyttelse og varige løsninger.