Code of Conduct

Vores ansvar

Hos Nordi tager vi ansvar for, hvordan miljøet og menneskerne omkring os påvirkes af aktiviteterne i vores virksomhed. Det er en vigtig del af vores arbejde.Hos Nordi anerkender vi vores sociale- og klimamæssigeansvar. Alle vores produkter er lokalt produceret i Danmark, og vi stræber efter løbende at forbedre forholdene for de mennesker i udsatte områder verden over, som vores projekter kan gøre en forskel for. Selv små detaljer kan have en stor betydning.
Vores kerneværdier er MENNESKER, KREATIVITET OG KVALITET.  Vi gør vores ypperste for at følge disse værdier i alt, hvad vi gør, lige fra første ide til det færdige produkt, som når vores kunder.
I Nordi arbejder vi ud fra en global adfærdspolitik. Et regelsæt, der vejleder os i, hvordan vi som virksomhed kan efterkomme vores etiske ansvar verden over. Det kalder vi for vores Code of Conduct. Vi holder, hvad vi lover. Kort fortalt betyder det, at vi tager ansvar for vores arbejde og for de mennesker, som det vedrører.
Alle medarbejdere og kunstnere i Nordi er forpligtet til at overholde de retningslinjer, som er beskrevet i vores Code of Conduct. I fællesskab skal vi overholde ordlyden og ånden i vores adfærdspolitik og værne om de værdier, der ligger til grund for den.

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

Anti-korruption

Nordi handler naturligvis i overensstemmelse med national lov og betragter dette som minimumsstandarden for vores virksomhed såvel som for vores forretningspartnere. Hvor det er muligt, stræber vi altid efter at hæve standarden.
Nordi tager stærk afstand fra enhver form for korruption og bestikkelse.
Vi tror på etisk korrekt og fair forretningsførelse lokalt såvel som globalt. Derfor værner vi om vores ansattes sikkerhed og velvære til enhver tid.


ARBEJDSFORHOLD

Menneskerettigheder

Nordi støtter og handler i overensstemmelse med internationalt anerkendte menneskerettigheder og forventer det samme af vores forretningspartnere. Vi tager stærk afstand fra børne- og tvangsarbejde. Vi anerkender mangfoldighed og arbejdstagerrettigheder. Vi vil derfor ikke acceptere nogen form for diskrimination eller overtrædelse af rettigheder.

I Nordi stræber vi efter et sundt arbejdsmiljø og forventer det samme af vores forretningspartnere, idet vi tror på, at sundhed og trivsel går hånd i hånd med motivation og resultater.


MILJØPOLITIK

Vi værner om miljøet

Nordi støtter og handler i overensstemmelse med internationalt anerkendte menneskerettigheder og forventer det samme af vores forretningspartnere. Vi tager stærk afstand fra børne- og tvangsarbejde. Vi anerkender mangfoldighed og arbejdstagerrettigheder. Vi vil derfor ikke acceptere nogen form for diskrimination eller overtrædelse af rettigheder.
I Nordi stræber vi efter et sundt arbejdsmiljø og forventer det samme af vores forretningspartnere, idet vi tror på, at sundhed og trivsel går hånd i hånd med motivation og resultater.

VELGØRENHED NORDI STØTTER

Vi tror på en bedre verden

Nordi arbejder helhjertet for at gøre en forskel. Vi har nøje udvalgt flere velgørenhedsorganisationer, som Nordi samarbejder med. Velgørende projekter der ligger os på sinde, og hvis værdier og handlemåde er i overensstemmelse med vores.

DINNødhjælps børnehjem er et hjem for hekseanklagede børn. Alle børnene går i skole for uddannelse skaber udvikling, og for børnene er skolegangen også med til at bearbejde en fortid med svigt, vold og trusler. Udover at gå i skole, arbejder DINNødhjælp også med børnene hver dag igennem sang, dans, leg og det at være kreativ.
DINNødhjælp er en velgørende organisation stiftet i 2012 og er baseret på frivillige, så der er ingen administration, som skal lønnes. Derfor går alle indsamlinger og donationer 100% til projekterne.
DINNødhjælp arbejder med hjertet, og deres væsentligste formål er at støtte verdens fattigste og hekseanklagede børn til et mere værdigt liv.

Gennem uddannelse og støtte til civilsamfundet i Afrika og Latinamerika bekæmper Oxfam IBIS og vores samarbejdspartnere global ulighed og fattigdom.

I det centrale afrika er der stor mangel på uddannelsestilbud – især for tidligere flygtninge og gadebørn. Oxfam IBIS arbejder derfor særligt med at oprette skoler, træne lærere og støtte opbygningen af et skolevæsen i det nye land. Milioner af mennesker lever som flygtninge i deres eget land. Skolegang giver traumatiserede børn et fast holdepunkt i livet og mulighed for at ruste sig til en bedre fremtid på trods af usikkerheden.

SeaLegacy arbejder for skabe fredede og beskyttede områder i verdens have. Gennem billeder, dokumentation og samarbejde med lokale NGO’er og videnskabsfolk støtter SeaLegacy arbejdet med at identificere de områder, hvor hjælp kan gøre den største forskel. Klimaforandringer, overfiskeri, olieeftersøgning og andre former for udnyttelse af ressourcerne i havet er overalt en trussel mod biodiversiteten i havet. SeaLegacy arbejder primært med visuel kommunikation og støtter på denne måde lokale kræfter, der arbejder for beskyttelsen af vore have. SeaLegacys mål er at sikre genopretning af den økologiske integritet af havet ved at beskytte 20 procent af verdenshavene i 2020.
http://www.sealegacy.org/video

Hvert år får 200 danske børn kræft. Kræft er den hyppigste, medicinske dødsårsag for børn over et år. I dag overlever fire ud af fem danske børn en kræftdiagnose, men halvdelen af børnekræftoverleverne har varige skader efter kræftsygdommen og den intensive behandling. Børnecancerfonden er den organisation, der finansierer mest dansk forskning i børnekræft, og det gør vi for at forbedre behandlingen og plejen af børn med kræft og dermed overlevelsen. Og vores indsats virker: Siden Børnecancerfonden blev oprettet i 1995, er den samlede overlevelse for børn med kræft øget med knap 20 pct.

Børnecancerfonden er en privat, selvstændig fond. Vi finansierer børnekræftforskning og arbejder samtidig for at forbedre forholdene og støtten til børn med kræft og deres familier gennem hele behandlingsforløbet.

Free Minor Africa (FMA) er en non-profit organisation, hvis formål er at genindsætte mindreårige tilbage til samfundet, der har haft problemer med loven i Sierra Leone. FMA har base i Barcelona, Spanien og i Freetown, Sierra Leone.

FMA hjælper primært unge, der er blevet fængslet i Pademba fængslet. Størstedelen kommer fra ødelagte familier, der har forladt deres hjem eller er forældreløse. Disse mindreårige skal genindsættes i samfundet; Nogle drømmer om at studere, andre ønsker at finde arbejde, selvom deres muligheder er få i en af verdens fattigste nationer.

Læger uden Grænser er en af verdens største akutte medicinske nødhjælpsorganisationer. De behandler mennesker i katastrofer og konflikter, som er dybt afhængige af lægehjælp. Hjælper dem, som har størst behov uagtet race, køn, religion og politisk overbevisning, og arbejder på begge sider af konflikter. Samtidig fortæller vi om de brud på menneskerettighederne og på de humanitære love, som nødhjælpsholdene ofte er vidner til under arbejdet i felten.

Hvert år sender Læger uden Grænser over 6.000 medarbejdere ud for at hjælpe verdens nødlidende. Fra Danmark sender vi omkring 70 læger, sygeplejersker og andet relevant fagpersonale ud hvert år.

Sex & Samfund har arbejdet i Kenya siden 2011, med fokus på familieplanlægning, bæredygtighed og LGBT-rettigheder og –sundhed. På trods af økonomisk vækst og gode handelsmuligheder lider landet under stor fattigdom, ulighed, klimaforandringer og et problematisk forhold til LGBT-rettigheder.

Befolkningspres kombineret med miljømæssige udfordringer grundet klimaforandringer gør det svært at skabe bæredygtig udvikling i Kenya. I et projekt ved Victoriasøen arbejder Sex & Samfund sammen med lokale partnere for en integreret indsats, som både indbefatter familieplanlægning og bæredygtige landbrugsmetoder.

Play31 arbejder i Sierra Leone, et af verdens fattigste lande, som blev hærget af en brutal borgerkrig og siden for nylig er gået igennem en altødelæggende ebolaepidemi. Ligesom borgerkrigen, har ebolaen splittet landsbysamfund og nedbrudt den tillid, der er nødvendig for at få ethvert lokalsamfund til at fungere og trives. Den manglende tillid er blandt andet også et resultat af dårlig regeringsførelse og korruption. Især kvinder og børn lider under mangel på opfyldelse af basale rettigheder såsom beskyttelse fra vold og adgang til sundhedsfaciliteter og uddannelse.

Bruger fodbold til at forene og udvikle samfund, splittet af krig, konflikt og katastrofer.

Anima er en dansk dyreværnsforening, som blev stiftet i 2000. Vi arbejder for, at dyr skal respekteres, ikke mishandles. Dette gælder uanset om det handler om kæledyr, landbrugsdyr, pelsdyr, forsøgsdyr eller dyr i underholdning.

Anima sætter ind, hvor der er et behov og vi arbejder målrettet for at opnå konkrete resultater for dyrene. Vi har fokus på at påvirke både politikere, virksomheder og forbrugere. Animas fornemmeste opgave er at være en stemme for dyrene, da de ikke kan tale for sig selv. Anima arbejder for en verden uden dyremishandling.

Dansk Flygtningehjælp (Dfh) arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Dfh forstår varige løsninger som ethvert tiltag, der kan være med til at skabe en permanent og tålelig løsning, så de mennesker, de arbejder med, kan komme til at leve et normalt liv. Som dansk organisation arbejder de for, at det danske samfund fortsat skal påtage sig et ansvar for verdens flygtninge – både i verdens brændpunkter og herhjemme. Ingen flygtning skal savne hjælp til at finde beskyttelse og varige løsninger.